Giao dịch 27 nhà trọ SHR Nguyễn Ảnh Thủ một xẹc P. Hiệp Thành, Q.12

Giao dịch 27 nhà trọ SHR Nguyễn Ảnh Thủ một xẹc P. Hiệp Thành, Q.12.
+ Diện tích: 10m x 46m2 - 423m2.
+ Thổ cư - 2 sổ riêng biệt - Pháp lý hoàn chỉnh. 
+ Hiện trạng: 2 lốc nhà có 27 nhà trọ.

Giá : 16,000,000,000 VND
  N/A
  N/A
  N/A