KDC Vĩnh Phú 2, được đầu tư thêm giai đoạn 2.

Khu dân cư vĩnh phú được ký kết liên doanh cùng công ty Cường Thịnh Phát, rót vốn 52 tỷ để mở rộng đất nền khu dân cư vĩnh phú 2, mở sang giai đoạn 2 của dự án.

===================================

Sáng ngày 12/10/2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương (PPI) đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản Dự án Khu dân cư Vĩnh Phú II (mở rộng) 

 

Dự án Khu dân cư Vĩnh Phú II (mở rộng) có quy mô 6,4 ha - giai đoạn 1 có quy mô 2,4 ha, tổng giá trị 51.595.000.000 đồng, thời gian thực hiện dự án là 180 ngày.

Đây là kết quả nằm trong các giải pháp cấp bách để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Ban lãnh đạo Công ty PPI đã đưa ra, trong đó có chủ trương mở rộng, phát triển các dự án bất động sản nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty, giúp cho Công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được đại hội cổ đông thông qua, đồng thời bổ sung dòng tiền cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những tháng cuối năm.

Hợp tác giữa PPI và CTP lần này sẽ là tiền đề để mở ra cơ hội hợp tác, nhằm tận dụng và phát huy thế mạnh của mỗi bên vì lợi ích chung của hai Công ty./.